Vad är 4G?

4G är fjärde generationens nät för mobil kommunikation. Svenska 4G-operatörer använder en teknik som kallas Long Term Evolution (LTE) som i nuläget erbjuder hastigheter upp till 80 Mbit/s vid nedladdning och upp till 40 Mbit/s vid uppladdning. Man räknar med att tekniken ska kunna erbjuda mångdubbelt mer inom några år.

Förutom att hastigheten vid ner- och uppladdning har snabbats upp, har även responstiden (kallas även svarstid eller ping) minskats rejält jämfört med 3G. Detta gör att uppkopplingen upplevs som en normal trådbunden bredbandsinstallation när man streamar film och webb-TV i HD-kvalitet, spelar onlinespel och vid filöverföringar generellt sett.

För många är 4G redan idag ett fullvärdigt alternativ till ADSL och andra fasta installationer. Fler och fler kommer att få möjlighet att koppla upp sig via 4G, allt eftersom operatörerna bygger ut sina nät.

Copyright © 2012 Cyberix AB